Meie projekt

Käesolev Wiki projekt on loodud TTÜ aine "Sotsiaalne tarkvara ja võrgukonnad" raames.
Projekti sooritakse sügissemestril 2011 õppejõule Kaido Kikkasele.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License